„Peklo na zemi“ – Tibet v čínskej propagande
22/03_17:00-18:30

„Peklo na zemi“ – Tibet v čínskej propagande

Přednáška / debata
Malý přednáškový sál

„Peklo na zemi“ – Tibet v čínskej propagande

Martin Slobodník (Univerzita Komenského, Bratislava)

Čínska propaganda venovaná otázke Tibetu sa zameriava na domáce (čínske) i zahraničné publikum a jej história siaha do 50. rokov minulého storočia. Prednáška si bude všímať ústredné témy a motívy čínskej propagandy vrátane jej pôsobenia v českom a slovenskom prostredí.

Přednášející:

Prof. Martin Slobodník, Ph.D. (Katedra východoázijských štúdií, Filozofická fakulta Univerzity Komenského) – sinológ a tibetológ, venuje sa čínsko-tibetským vzťahom, čínskej náboženskej politike (najmä voči tibetskému buddhizmu) a československo-čínskym vzťahom v 50. rokoch.