Jak na propagaci, cenotvorbu a networking (Petr Mundev)
10/04_09:10 - 20/04

Jak na propagaci, cenotvorbu a networking (Petr Mundev)

Přednáška / debata
Ateliér

Tato přednáška je součástí programu Uplatnění absolventů FF UK na pracovním trhu, více informací zde.

Zájemci z řad veřejnosti jsou srdečně vítáni.