Neziskové projekty a dobrovolničení (Jan Balák)
03/04_09:10-10:40

Neziskové projekty a dobrovolničení (Jan Balák)

Přednáška / debata
Ateliér

Tato přednáška je součástí programu Uplatnění absolventů FF UK na pracovním trhu, více informací zde.

Zájemci z řad veřejnosti jsou srdečně vítáni.