Free Lunch Society
15/10_19:00-22:00

Free Lunch Society

film
Bar
▷ Free Lunch Society – Come Come Basic Income
Christian Tod, Austria / Germany, 2017, 95 minutes

The greatest ever change in economic order is within reach! All that remains to be done is to overcome conventional thinking and accept the concept of an unconditional basic income. In his montage documentary, the Austrian director Christian Tod simulates the history of the efforts to implement this reform, and, with futuristic playfulness, extrapolates its possible future development. (Jihlava International Documentary Film Festival).

▷ A moderated discussion follows the film screening.
Discussion: Vladimír Špidla and Marek Hrubec
Moderator: Tomáš Uhnák

ADMISSION FEE: VOLUNTARY CONTRIBUTION

FOTOGRAF FESTIVAL 2018

————————————————————————————

▷ Oběd zdarma pro všechny – přijmi nepodmíněné příjmy
Christian Tod, Rakousko / Německo, 2017, 95 min

Největší změna v ekonomickém uspořádání je na dosah! Stačí jen překonat bariéry konvenčního myšlení a přistoupit na nepodmíněný základní příjem. Ve střihovém dokumentu předestírá rakouský režisér Christian Tod historii pokusů o zavedení této reformy a s futuristickou hravostí extrapoluje možný budoucí vývoj. (MFDF Ji.hlava)

▷ Po projekci filmu následuje moderovaná diskuze.
diskuze: Vladimír Špidla a Marek Hrubec
moderuje: Tomáš Uhnák

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

FOTOGRAF FESTIVAL 2018