Zapojte se do úprav Kampusu!
13/10_09:00-17:00

Zapojte se do úprav Kampusu!

dobročinná akce
Zadní dvůr

for English scroll down)
Zveme vás na netradiční akci klubu ČEKUJ! Tentokrát při ní totiž budeme poznávat českou kulturu opravdu jinak, než jsme zvyklí, a to skrze manuální dobrovolnickou výpomoc studentskému Kampusu Hybernská v centru Prahy.

V sobotu 13. října jim pomůžeme přetvořit sklepní prostory na budoucí hudební a divadelní zkušebny pro všechny zájemce.

Společně budeme manuálně pracovat – škrabat zdi a nosit pytle se sutí do kontejneru. Do sklepů se následně díky nám nainstaluje topení, aby místo pořádně vyschlo a mohlo se začít s renovací.

Během dne bude zajištěno základní občerstvení, případně i oběd (bude potvrzeno), pracovní nářadí, rukavice a roušky.

Dozvíte se více i o Kampusu, jeho historii, akcích a plánech do budoucnosti a na závěr programu chceme zajistit i kreativní workshop (bude potvrzeno).

Program je vhodný i pro rodiny s většími dětmi.

Praktické detaily, program a přihlašovací formulář najdete nanašich webových stránkách:

Akci organizuje klub ČEKUJ! ve spolupráci s Kampusem Hybernská v rámci celorepublikové kampaně 72 hodin.

Těšíme se na vás!
Váš klub ČEKUJ!

Akce probíhá v rámci projektu Čekuj integraci! spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR a z prostředků hlavního města Prahy z „Programů podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2018“.

We invite you to rather unusual event of our ČEKUJ club! This time we are going to get to know Czech culture really differently than we are used to… this time it is going to be through manual volunteer help at the student campus in the center of Prague.

On Saturday, October 13th, we will help them transform the cellars into future musical and theater rehearsals for all those interested.

Together we will work manually – scrape the walls and carry everything into the container. Later on heaters will be installed there so that the place is dry and can be fully restored.

We will arrange refreshments, possibly lunch (will be confirmed), work tools, gloves and masks.

You will learn more about the Campus, its history, events and plans for the future.
Part of the event will be an accompanying program, a workshop.

The program is also suitable for families with older children.

Practical details, program and login form are available on our website:

The event is organized by ČEKUJ club! in cooperation with Campus Hybernska and a nationwide campaign 72 hours.

We are looking forward to meeting you!
Your club ČEKUJ!

The event takes place within the Čekuj integraci! project co-financed by the Ministry of the Interior of the Czech Republic and funds of the Capital City of Prague from the „Programs of support for activities of integration of foreigners in the territory of Prague for year 2018 „.