Česká politická anekdota + Poslední husička
08/11_18:00-21:00

Česká politická anekdota + Poslední husička

divadlo
Malý přednáškový sál

18:00 Petr Janeček: ČESKÁ POLITICKÁ ANEKTODA aneb proměny kolektivního humoru ve 20. a 21. století

Je česká politická anekdota specifická? Pokud ano, v čem se tedy liší od anekdot sousedních zemí?  Přednáška etnologa a folkoristy Petra Janečka z Ústavu etnologie FF UK.

 

19:30  S.d.Ch.: POSLEDNÍ HUSIČKA

Dramatické gastropolitikum vytvořené jak na počest pětadvacátého výročí Sametové revoluce, tak na počest šestašedesátého výročí Vítězného února. Scénické čtení v podání Varlénova dramatického semináře.

 

100 ROKŮ SATIRY: Situace je nadmíru výtečná