Umělecký film a současný česko-slovenský divák
15/11_15:50-17:30

Umělecký film a současný česko-slovenský divák

film
Studentský dům

„Umělecký film a současný česko-slovenský divák“

Debata s Přemyslem Martinkem v rámci přednáškového cyklu „Estetika a filmová teorie“

Kdo chodí do kina a proč? Jak se liší situace v Česku a na
Slovensku? Jaké alternativní způsoby práce s filmovým publikem
existují a jak se uvádějí do praxe?

Přemysl Martinek vystudoval Katedru filmových studií na FF UK.
Působil jako ředitel distribuční společnosti Artcam, byl hlavní
dramaturg pražského Febiofestu a vedl Radu Státního fondu
kinematografie. V současnosti pracuje pro jihlavský Diod, je
uměleckým ředitelem bratislavského festivalu Febiofest a
manažerem distribuce v produkční společnosti Bionaut, kde má na
starosti právě práci s publikem.

Přednášky a semináře z Estetiky a filmových teorií se konají v zimním semestru každý čtvrtek mezi
14:10 – 17:20 a zabývají se letos tématem filmového diváka a divačky. Přednášky vede Tereza
Hadravová z katedry estetiky FF UK a na některých seminářích vystoupí pozvaní hosté. Více
informací najdete v rozvrhu na stránkách katedry estetiky (estetika.ff.cuni.cz).
Pokud se některé přednášky či semináře budete chtít zúčastnit či budete-li mít nějaký dotaz, prosím
kontaktujte mne na emailu hadrt9af@ff.cuni.cz . Zájemci z řad studentů i široké veřejnosti jsou
srdečně zváni.

Debata proběhne v přednáškovém sále Studentského domu v Kampusu Hybernská