Romistické utopie č. 53
15/11_19:00-22:00

Romistické utopie č. 53

Přednáška / debata
Malý přednáškový sál

Radek Vorlíček praví: „Ve svém příspěvku představím výsledky svého výzkumu, který realizuji ve školním i mimoškolním prostředí v různých českých a slovenských regionech. Na několika příkladech ukážu, jak základní škola stimuluje začlenění žáků do dětského kolektivu a jak naopak přispívá k jejich vylučování. Soustředit se přitom budu na interakční kulturu v kolektivu dětí a na utváření kategorií „my“ a „oni“. Důraz budu klást na proces začleňování žáků, kteří jsou vnímáni jako odlišní, ať už ve smyslu etnickém, sociálně třídním, nebo jiném. Nebudu opomíjet ani otázky, které se vztahují k tématu klimatu školní třídy, segregace a etnizace školy. Budu se zabývat výzkumnou strategií MultiSited Ethnography“ a poukážu na hlavní teoreticko-metodologické překážky ve výzkumu vzdělávání. V průběhu prezentace mám v úmyslu otevřeně diskutovat nad možnostmi terénního výzkumu ve školním prostředí: Jak odbourat mocenské nerovnosti ve výzkumu a zajistit stejná práva všem aktérům? Jak realizovat výzkum v základní škole a zároveň důkladně chránit identitu školy i žáků? Jak by měl výzkumník reagovat na šikanu v kolektivu dětí či v pedagogickém sboru? Do jaké míry může antropolog prozradit své téma, aby si tím neuzavřel terén?“