Jsem Žid a zdráv
26/11_18:30-20:00

Jsem Žid a zdráv

Přednáška / debata
Bar

Diskuze „Žid a zdráv“ představí dva hosty, Kláru Kalibovou, právničku a Janka Rubeše, reportéra a dokumentaristu. Budeme si povídat o jejich profesi, o tom jak vidí současné dění u nás i ve světě a také o tom, jak jejich život ovlivnila jejich rodinná historie ve které se odráží pohnuté dějiny střední Evropy. Moderuje Irena Kalhousová, doktorantka z London School of Economics.