Interkulturní sektání: Minh z Vietnamu
29/11_19:00-22:00

Interkulturní sektání: Minh z Vietnamu

událost
Ateliér

Interkulturní setkání pořádá Sdružení pro integraci a migraci, mají podobu neformálního setkávání Čechů a cizinců a otevřené diskuse na zvolená témata. Cílem je umožnit Čechům a cizincům vzájemně se potkat, mluvit spolu a poznat vzájemně svoje kultury. I v listopadu pokračujeme v cyklu Můj příběh. Tentokrát bude vyprávět Minh z Vietnamu.  Budeme si povídat o Vietnamu, kulturních rozdílech, mezigeneračních problémech i organizaci Viet Up!  Akce je zdarma!

Více o setkáních na webových stránkách: http://www.interkulturnisetkani.cz/ a facebooku: https://www.facebook.com/interkulturnisetkani/