HOAXY, FÁMY, FAKE NEWS: MIGRACE FALEŠNÝCH INFORMACÍ V POSTPRAVDIVÉM SVĚTE
07/12_19:00-21:00

HOAXY, FÁMY, FAKE NEWS: MIGRACE FALEŠNÝCH INFORMACÍ V POSTPRAVDIVÉM SVĚTE

Přednáška / debata
Studentský dům

Studentský spolek ANTRE srdečně zve na přednášku spojenou s prezentací PhDr. Petra Janečka z Ústavu etnologie FF UK, která seznámí posluchače a diváky s problematikou „tekutých“ hranic mezi fikcí a realitou v soudobém veřejném prostoru, a nabídne několik přístupů k jejich analýze optikou etnologických věd. Téma více než aktuální, ať už v kontextu politickém, společenském či osobním, se dotýká nás všech, a neodmyslitelně ovlivňuje naše vnímání a přístupy k veřejnému dění. Přijďte podpořit vůbec první akci pořádanou nově vzniklým studentským spolkem Ústavu etnologie. Těšíme se na vás!