Vývoj vysokého ekonomického školství po nástupu komunismu v ČSR
06/12_18:30-21:00

Vývoj vysokého ekonomického školství po nástupu komunismu v ČSR

Přednáška / debata
Studentský dům

V pořadí druhá debata z debatního cyklu 100. let ozvěny republiky, pořádaného politologickým spolkem POLIS. Tentokrát na téma Vývoje ekonomického vysokého školství v reakci na nástup komunismu v Československu.
Jako hosté vystoupí pan doc. František Stellner z ústavu světových dějin, Filosofické fakulty, Univerzity Karlovy, působící zároveň na katedře ekonomiky a managementu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích a pan Ph.Dr. Radek Soběhart Ph. D., z katedry ekonomie a managementu, Fakulty sociálně ekonomické, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.