Maraton psaní dopisů
10/12_18:30-22:00

Maraton psaní dopisů

společenská akce
Malý přednáškový sál

Dobrovolnická organizace ESN CU Prague bude v pondělí 10. prosince pořádat v prostorách Kampusu Hybernská s podporou Amnesty International takzvaný Maraton psaní dopisů na podporu obhájců lidských práv po celém světě. Společně se studenty na Erasmu, k nimž naše činnost převážně směřuje, chceme napsat dopisy vládám, parlamentům a dalším státním institucím. Budeme požadovat spravedlnost, důkladné prošetření a aplikaci práva pro ženy, které nasazují své životy, aby pomohly menšinám a dalším utlačovaným komunitám nebo lidem a které bojují proti devastaci životního prostředí a špatným pracovním podmínkám.