Berte všechno, co vypadá staré
11/12_19:00-22:00

Berte všechno, co vypadá staré

přednáška
Ateliér
„Berte všechno, co vypadá staré“: antikomunismus a ostalgie v muzeích komunismu

Blanka Nyklová & Petr Gibas

Ostalgie, tedy nostalgické vzpomínání na dobu před rokem 1989 v zemích bývalého Východního bloku, má v řadě zemí primárně podobu „návratu“ k materialitě minulosti – a velmi často i k jejímu zpeněžení. Můžeme se zásobit v retro týdnech v Lidlu nebo si koupit tašku s východoněmeckým Amplemannem. Obchoduje se ale i se specifickou materializací historie, se kterou se můžeme setkat v soukromých muzeích připomínajících buď celkově dobu vlády Komunistické strany anebo některý z jejích aspektů. V naší přednášce se zaměříme na komerční „muzea komunismu“, která často cílí zejména na cizince. Podíváme se na to, jak s historickou materialitou nakládají a jakou minulost návštěvníkům vlastně představují. Jádrem našeho příspěvku bude reflexe našeho pobytu v Krytu 10-Z v Brně, který nyní hostí (n)ostalgický hotel, muzeum, a který se k místní historii a ideologiím vztahuje i prostřednictvím retro kantýny pod vedením kuchařské tváře Lidlu, Marcela Ihnačáka.

Přednáška je součástí Roku p/ostalgie CSPK 2018-19.