fbpx
událost

Tamara Moyes: My media profile

12/12 19:00-23:00
Zadní dvůr
Vstupné: Zdarma
Tamara Moyes: My media profile

Srdečně Vás zveme na samostatnou výstavu Tamary Moyzes. Výstava je součástí jejího doktorandského studia na AVU.

„Kdo vstoupí do veřejného prostoru, a je nějak zaznamenán, vytváří novou postavu, novou identitu. Avatara. Ztrácí do značné míry kontrolu nad tím, jakou charakteristiku taková postava získá a jak se proměňuje. To není nic nového. V digitálním prostoru dostává tento efekt novou dynamiku. Nejen že postava může měnit svou charakteristiku velmi rychle. Celkový obraz takové postavy může být ve stejném okamžiku naprosto protichůdný. V různých podáních může taková postava personifikovat naprosto odlišné světonázory.“
Bohumil Kartous, expert na vzdělávání a vedoucí komunikace a analytik EDUin

Kurátor: Jiří Ptáček
Architekt výstavy: Dany Ziss
Plakát a grafický design: Shlomi Yaffe
Grafická podpora: Martin Kadlečík
Fotografie: Shalev Man
Makeup: Patrik Grunza

Svými texty k výstavě Můj mediální profil přispěli:
Ivo Bystřičan, dokumentarista, Terezie Dubinová, hebraistka a astroterapeutka, Vít Havránek, teoretik umění a kurátor, Bohumil Kartous, expert na vzdělávání, František Kostlán, publicista hudebník, Milan Mikuláštík, umělec a kurátor, Jiří Procházka, psycholog, Ondřej Slačálek, politolog a publicista, Jakub Szántó, novinář a televizní reportér, Martin Šmok, dokumentarista a historik, Marina Vohralík Šternová, šéfredaktorka revue Prostor, PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D.,MBA, bezpečnostní expertka.

Projekt vznikl na základě výzkumné grantové soutěže AVU na rok 2018
Zvláštní poděkování patří Marině Vohralík Šternové, Tomášovi Alnerovi, Dušanovi Záhoranskému a Pavle Scerankové
—————————————————————
We would like to invite you to the exhibition of Tamara Moyzes. The exhibition is part of Moyzes PhD studies at the Academy of Fine Arts in Prague.

„Whoever enters the public space, and is recorded, creates a new character, a new identity. Avatar. To a certain extent he loses control over the process that shapes the new identity. It’s nothing new. In the digital space this effect is getting new dynamics. Not only that this identity can change its characteristics very quickly. The overall picture of such character can be at the same time totally contradictory. In various situations, such character can represent completely different worldviews. “
Bohumil Kartous, expert on education and communications manager and analyst at EDUin

Curator: Jiří Ptáček
Design of the exhibition: Dany Ziss
Poster and graphic design: Shlomi Yaffe
Graphical support: Martin Kadlečík
Photos: Shalev Man
Makeup: Patrik Grunza

Texts for the exhibition were provided by:
documentarist Ivo Bystřičan, astrological therapist Terezie Dubinová, curator Vít Havránek expert on education Bohumil Kartous, publicist František Kostlán, artist and curator Milan Mikuláštík, psychologist Jiří Procházka, political scientist Ondřej Slačálek, journalist Jakub Szántó, historian Martin Šmok, editor in chief of revue Prostor Marina Vohralík Stern, security expert Barbora Vegrichtová.

The project was created on the basis of the AVU Research Grant Competition for 2018.
Special thanks to Marina Vohralík Šternová, Tomas Alner, Dušan Záhoranský and Pavla Sceranková