Diskuse o českých a slovenských fanzinech
21/02_19:00-21:00

Diskuse o českých a slovenských fanzinech

Přednáška / debata
Velký přednáškový sál

Ve čtvrtek 21. 2. 2019, se od 19:00 hod. v prostoru 2D Kampusu Hybernská, uskuteční diskuse se čtyřmi autory fanzinů k vybraným tématům spojeným s českou a slovenskou fanzinovou produkcí po roce 1989. Pozvánku přijali Víťa (Nakladatelství Anarchistické federace), Milan (Šatouš – Spawn Rebirth zine), Petra (fanzine Cerelitida) a Michal (Muzika-Komunika blog).

Setkání s pamětníky a tvůrci zinů bude zároveň úvodní akcí spojenou s mezinárodní konferencí Building the Scenes?Fan/zines in Central Eastern and South Eastern Europe before and after the Fall of Berlin Wall, která se následně uskuteční ve dnech 22.-23.2.2019 na Filozofické fakultě UK.

Obě akce organizuje Archiv českých a slovenských subkultur ve spolupráci s Centrem pro studium populární kultury a Filozofickou fakultou UK.

ziny.info

cspk.eu

ucd.ff.cuni.cz