Primární prevence a třídnické hodiny
28/02_18:00-20:00

Primární prevence a třídnické hodiny

workshop
Studentský dům

Přednáškový sál studentské části (prostor není bezbariérový)

Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1

Pořádá Výluka z.s. a Kampus Hybernská

Setkání je určeno budoucím i současným pedagogům. Těšíme se na vás!

 

Vyučující může a často se také reálně setkává s problematickými výchovnými situacemi, které je nutné řešit. Jak může pedagog předcházet projevům rizikového chování u žáků? Jaký je smysl třídnických hodin? Jaké techniky a aktivity lze využít při výchovném působení na třídní kolektiv? Nejen o tom s Mgr. Jitkou Hromadovou, pedagožkou, terapeutkou a lektorkou organizace Prospe, z.s. Workshop je určen nejen třídním učitelům, ale všem zájemcům o vzdělávání, výchovu a problematiku prevence ve školním prostředí.

Jitka Hromadová, lektorka a terapeutka, vystudovala učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na Filozofické fakultě UK a ve sféře vzdělávání a školství se pohybuje od 90. let. Původně jako učitelka, později si ze zájmu rozšířila působnost do oblasti výchovného poradenství, primární prevence a psychoterapie.  V současnosti pracuje s dětskými skupinami, věnuje se také individuálnímu poradenství a je lektorkou v neziskové organizaci Prospe, která vytváří a realizuje programy všeobecné a selektivní prevence na základních a středních školách a podílí se na vzdělávání rodičů a pedagogů v oblasti rizikového chování. Ve volném čase si ráda poslechne dobrou hudbu, přečte zajímavé knihy, je s rodinou nebo se pobaví s přáteli.   Jitka Hromadová, lektorka a terapeutka, vystudovala učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na Filozofické fakultě UK a ve sféře vzdělávání a školství se pohybuje od 90. let. Původně jako učitelka, později si ze zájmu rozšířila působnost do oblasti výchovného poradenství, primární prevence a psychoterapie.  V současnosti pracuje s dětskými skupinami, věnuje se také individuálnímu poradenství a je lektorkou v neziskové organizaci Prospe, která vytváří a realizuje programy všeobecné a selektivní prevence na základních a středních školách a podílí se na vzdělávání rodičů a pedagogů v oblasti rizikového chování. Ve volném čase si ráda poslechne dobrou hudbu, přečte zajímavé knihy, je s rodinou nebo se pobaví s přáteli.