fbpx
čtení

Čítárna HYB4: Marcel Proust – Hledání ztraceného času

22/03 19:00-23:00
Vstupné: Zdarma
Čítárna HYB4: Marcel Proust – Hledání ztraceného času

…ať už šlo o dojmy jako ty, jež ve mně vyvolal pohled na martinvilleské vížky, nebo o rozpomínky, jako byl ten pocit nestejné výšky dvou dlaždic nebo chuť piškotového koláčku, bylo třeba vynasnažit se tyto dojmy interpretovat jako znaky určitých zákonů nebo idejí a to, co jsem cítil, se pokusit myslet, to znamená vylovit z šera a převést v určitý duchovní ekvivalent. Nuže copak tento způsob, který mi připadal jediný možný, znamenal něco jiného než vytvářet umělecké dílo?

Čtenáře Prousta lze jistě rozdělit na několik málo kategorií. Mnozí knihu rozečetli a po několika stranách kapitulovali, mnozí ji četli z povinnosti,… Vedle nich existuje relativně malá skupinka těch, pro které je čtení Hledání ztraceného času životní zkušeností.

Večer s Hledáním je věnován všem, pro něž důležitost smyslových reminiscencí nespočívá v sentimentalitě, nýbrž v tvůrčím aktu: cestě k fragmentům ukrytým ve sféře nevědomí, která nepodléhá ničivé vlně času.