Artivist Lab: 50 shades of antisemitism
11/03_18:00-21:00

Artivist Lab: 50 shades of antisemitism

Artivist Lab
Zadní dvůr
Fifty Shades of Anti-Semitism:
Kde leží hranice mezi kritikou
Izraele a antisemitismem?

Parlamenty mnohých státu EU v posledních letech přijaly definici antisemitismu definovanou Mezinárodní aliancí pro připomínání Holocaustu (IHRA). Tato definice ovšem budí emoce, protože v jednom z jejích dodatků se za antisemitské považují i akce zaměřené proti Státu Izrael. V této debatě uslyšíme různé pohle Zobrazit víc

— s Vít Strobach a Terka Šternová v The Artivist Lab.