Vynášení Morany na zahájení Sametové sezóny
24/03_14:00-21:00

Vynášení Morany na zahájení Sametové sezóny

festival
Zadní dvůr

Zažeňme spolu se zimou i všechno zatuhlé a zatuchlé, co nás pálilo v uplynulém roce!
Mezi 14. a 16. hodinou si můžete přijít VYROBIT malou Moranku nebo třeba vzkaz, co má odnést zima pryč, na workshop do Kampusu Hybernská.
Současně bude vznikat PÍSEŇ k vynášení Morany, do které můžete připojit verše dle vlastní potřeby.
V 16 hodin vyrazí PRŮVOD, který za zpěvu, TANCE dospěje na Karlův most, kde kolem 17. hodiny SPÁLÍME a UTOPÍME Moranu i s jejími malými pobočnicemi vzniklými během workshopu.
Akci zakončíme v Domeček na Kampě – Salla Terrena, KC Kampa (18 – 21 h). Neúnavný hudební doprovod zajistí Schlauchband Jiřího Starého.