Magic Carpets 2019
24/05_18:00 - 06/06

Magic Carpets 2019

festival
Hudební klub a kinosál

Výzvou letošního ročníku projektu je nabídnout několik pohledů na rozhraní mezi veřejným a soukromým, osobním a sdíleným prostorem a pokusit se o to vnímat město jako obrazový prostor a jazykový systém, jenž do jisté míry programuje naše životy.

Magic Carpets 2019 je letos koncipován jako série menších výstav a akcí, které současně proběhnou od 24. května do 8. června 2019 na čtyřech místech: Kampus Hybernská v Praze 1, Jedna dva tři Gallery Petrohradská, Praha – Vršovice, Kasárna Karlín v Praze 8 a (A)VOID Floating Gallery na náplavce. Záměrem projektu je zapojit do uměleckého dění obyvatele vybraných lokalit a společně s nimi se pokusit odpovědět na otázky podob a využívání veřejného i osobního prostoru. Velký důraz je kladen na doprovodný program, který zahrnuje workshopy, veřejné debaty, performance, happeningy, koncerty apod. Kompletní program akcí je zveřejněn na  https://www.magiccarpets.cz/program.

Dvoudenní mezioborové sympozium se uskuteční 27. a 28. května 2019 v Kampusu Hybernská. Nabídne zajímavé podněty studentům humanitních a uměleckých oborů k přemýšlení o podstatě veřejného prostoru a možnostech, jak zlepšit jeho kvalitu. Více o účastnících sympozia posílám v příloze e-mailu spolu s tiskovou zprávou pro letošní ročník a obrazovou přílohou.

Projekt Magic Carpets je evropská kreativní platforma EACEA 2017-2021, kterou tvoří celkem 13 institucí z celé Evropy. Název odkazuje k pohádkovému létajícímu koberci, který je schopen člověka okamžitě přenést na druhou stranu světa. V průběhu projektu budou partnerské organizace v rámci Evropy vysílat a zvát k rezidenčním pobytům mladé umělce, kteří budou nové prostředí zkoumat uměleckými prostředky a seznamovat se s místními umělci a komunitami. Na základě těchto zkušeností vytvoří lokálně specifická umělecká díla. Rezidenční čtyřicetidenní pobyt v Praze právě absolvuje audiovizuální umělec italského původu, žijící a pracující ve Vídni, Benjamin Tomasi.

od 19:00 zahájení projektu a vernisáž první ze série výstav Magic Carpets 2019: Kompilace skutečností představí práce Jolany Havelkové, Terezy Bonaventurové, společný projekt Michala Kindernaye a Deany Kolenčíkové a studijní projekt Ateliéru Intermédií FAVU v Brně pod vedením Pavla Sterce.

od vernisáž první ze série výstav. V průběhu večera proběhne performance String Figures Dariny Alster: Texty, které čtu, poznamenávají moje tělo a vice versa. Anarchie je souzvuk harmonie. Můžeme dohromady vytvořit participativní společnost? Hosté: David Josef Merta a Gertie Adelaido.

Darina Alster je vizuální umělkyně, performerka, publicistka, kurátorka, vysokoškolská pedagožka a matka dvou dcer. Žije a pracuje v Praze. Absolvovala ateliér multimediální tvorby Aleše Veselého na AVU, kde v současné době pedagogicky působí v ateliéru NM2. Mimo svou uměleckou praxi přispívá do literárního obtýdeníku Tvar, deníku Referendum či na webový portál A2larm. Jako kurátorka působila v Galerii Ciant, pro Galerii Ferdinanda Baumanna připravila performanční festival Hlad, v Karlín studios a v GASK představila původní verzi performančního projektu Theatrum Mundi. Od roku 2016 je garantkou kolektivu Mothers Artlovers.

od 21:00 Gertie Adelaido (electro set)