Magic Carpets
27/05_18:00 - 28/05

Magic Carpets

symposium
Hudební klub a kinosál

27. – 28. 5. dvoudenní mezioborové sympozium Sdílené místo, čas a prostor k aktuálním problémům městského veřejného prostoru a současného umění. Jakými způsoby může architektura a urbanismus ve spojení s výtvarným uměním formovat prostory, ve kterých člověk žije a setkává se s ostatními? Jaký vliv mohou mít na sféru sociální komunikace a obohacení člověka ve smyslu vnímání kulturních významů? A jaké skutečné změny vnáší nové technologie a rozšiřování různých virtuálních prostorů do našeho chápání veřejného prostoru, naplnění jeho funkcí a jeho vztahu k pojmům jako (kolektivní) identita nebo komunita? Jsou některé tyto tendence rizikové a jiné naopak přínosné? Nejen na tyto otázky se pokusí odpovědět dvoudenní interdisciplinární sympozium, zaměřené na témata aktuální situace umění ve veřejném prostoru, historické paměti města, jeho obrazových systémů, vizuálního smogu, nebo propojení místa a kolektivní paměti. Do debaty se svými příspěvky vstoupí jak odborníci z řad zástupců veřejné správy a akademické obce, tak osobnosti, pohybující se na poli teorie a praxe současné české i zahraniční umělecké scény.