The Role of Discourse in a Mimetic Practice: Performing History
22/05_18:00-20:00

The Role of Discourse in a Mimetic Practice: Performing History

přednáška
2D

CSPK ve spolupráci s množstvím domácích i zahraničnch subjektů přivítá v prostorách Kampusu Hybernská sociální antropoložku z University of Manchester Petru Tjitske Kalshoven. V přednášce se bude věnovat užití využití historických dějů v performanci veřejného prostoru.