Michal Fízik – Krajinná laboratoř
29/05_19:00 - 12/06

Michal Fízik – Krajinná laboratoř

vernisáž
Jan Čejka Gallery

O autorovi:

Michal Fízik (*1991) je slovenským mladým experimentálním malířem, působícím v Čechách. Věnuje se hlavně pokusům s prostorem, ať už jde o prostor samotného obrazu nebo o prostor zobrazených námětů. V prvním případě se snaží posouvat tradiční pojetí obrazu, jakožto desky nebo napnuté tkaniny na rámu, kdy sešívá k sobě kusy pláten, z části je strhává nebo využívá jejich rub. V druhém případě se pokouší nabízet nové pohledy na zobrazené, přičemž hlavním nástrojem mu je krajina. Krajina ve Fízikově pojetí ale není lyrická, Fízik není krajinář, naopak je vědecká a Fízikovi slouží jako nepopsaný list pro jeho poznámky k dalším a dalším experimentům.

Fízik se prozatím soustředil zejména na své studium. Nicméně v jeho portfóliu najdeme několik zajímavých výstav. Za zmínění stojí např. Pressing Point v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem (2014), Beztíže v pražké Galerii NOD (2015) nebo Castle – Home – Art na zámku Valeč (2019). S výstavami se však Fízik nesoustředí pouze na českou republiku, a tak vystavoval rovněž i v Nitře nebo v Košicích.

Michal Fízik aktuálně studuje na UMPRUM v ateliéru intermediální konfrontace Jiřího Davida a Milana Saláka (od 2018). Již předtím ale získal titul bakaláře na katedře výtvarných umění na Universitě Mateje Bele v Bánské Bystrici (2012-2015) a absolvoval studijní stáž na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (2013-2014).

www.jancejkagallery.com