Jakub Deml píše…
18/06_19:00-22:00

Jakub Deml píše…

čítárna
Čítárna HYB4

Jakub Deml píše…

… Březinovi, (o) Florianovi, Šaldovi a dalším

Komponovaný pořad Jakub Deml píše… představí nedávno vydané básníkovy listy Otokaru Březinovi, korespondenci s F. X. Šaldou a vzpomínky na Josefa Floriana, publikované pod názvem Sedm let jsem u Vás sloužil. Ukázky z básníkových textů přečte Rudolf Kvíz, jednotlivé knihy dopisů či vzpomínek přiblíží tři editorky řady Korespondence Jakuba Demla Eliška Davidová, Šárka Kořínková, Daniela Iwashita a jejich hosté. Připomenou také loňský kolektivní sborník Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? a promluví o současném rukopisném bádání i dalších připravovaných knihách. Večerem provází Barbora Čiháková.

Pořad připravil tým pro výzkum korespondence Jakuba Demla Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Info: stickova@ucl.cas.cz