festival

Evropský den jazyků

26/09 09:00-20:00
Vstupné: Zdarma
Evropský den jazyků
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, platforma Library of Languages, pořádá druhý ročník
celodenního festivalu Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská. Festival různými způsoby představí desítky evropských i světových jazyků, živých i mrtvých, vyučovaných na Filozofické fakultě. Je určen všem zájemcům z řad studentů základních i středních škol a jejich učitelům, uchazečům o studium jazyků na FF UK, zájemcům o studium cizích jazyků obecně a o jejich efektivní učení, nadšeným průzkumníkům různých kultur.

Celodenní program zahrnuje následující:

  • minikurzy desítek jazyků pro začátečníky;

  • přednášky o jazycích světa;

  • tipy, jak se učit cizí jazyky;

  • jazykovou únikovou hru;

  • interaktivní výstavu;

  • hry a kvízy;

  • celodenní nabídku jídla a pití z celého světa

  • a další.

Vstup volný.

Na vybrané aktivity se bude možné předem registrovat.