JudaFest 2019
22/09_14:00-23:59

JudaFest 2019

festival
✡️ Srdečně zveme na Festival české židovské kultury, na kterém můžete po celé odpoledne navštívit řadu přednášek, diskuzí, ochutnat speciality kosher kuchyně a nahlédnout tak do židovského světa.

✡️ Jednotlivý program bude po částech zveřejňován na facebookové události. #judafest2019

https://www.facebook.com/events/1474655722659760/

✡️ Celý festival pořádá Česká unie židovské mládeže a je financován za laskavé podpory Nadačního fondu obětem holokaustu a Federace židovských obcí, kterým tímto děkujeme. Festival volně navazuje na sedm ročníků festivalu židovských organizací s větším důrazem na kulturu a vzdělávacím programem.

ENGLISH

✡️We are happy to invite you to the Festival of Czech Jewish culture. During the whole afternoon you can visit lectures, discussions, taste kosher specialties and through that have a look into the Jewish world.

✡️The program will be revealed one by one on facebook event #judafest2019.

https://www.facebook.com/events/1474655722659760/

✡️The festival is organized by the Czech Union of Jewish Students and is financed with the kind help of the Foundation of Holocaust Victims and the Federation of Jewish Communities in CR, which we want to thank very much. Judafest continues it’s seven year tradition, this time bringing more emphasis on culture and the educational programs.