Psychoterapeutické ochutnávky: Seminář o KBT
22/10_18:00-20:30

Psychoterapeutické ochutnávky: Seminář o KBT

přednáška
Studentský dům

Historicky první seminární ochutnávka psychoterapeutického směru!
Věnovat se budeme Kognitivně behaviorální terapii a jejím technikám. Svoje zkušenosti přijdou předat terapeuti Marie a Kryštof.

Marie Bendová vystudovala obor Psychologie (PhDr.) na FF UK v Praze a pokračuje v PhD studiu neurověd na 3. LF. Kromě Speciální psychologické poradny ve Stodůlkách pracuje i v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech a zároveň vede soukromé individuální terapie.

Kryštof Dohnal absolvoval studium Sociální patologie a prevence na UHK a v současné době studuje magisterský stupeň Psychologie na FF UK. Má řadu zkušeností jak ze sociální oblasti (především sociálně patologické jevy v různých kontextech), tak s individuálním i skupinovým vedením terapií široké skladby klientů.

Kapacita semináře je 20 osob. Registrační formulář bude zvěřejněn na facebookobé události stránky Psychoterapeutické ochutnávky týden před akcí. (https://www.facebook.com/Psychoterapeutickeochutnavky/)
Vstupné je pro studenty Katedry psychologie ZDARMA.

Projekt Psychoterapeutické ochutnávky vznikl s úmyslem vytvořit platformu, díky které by studenti psychologie měli možnost se setkat s psychoterapeuty, jež prošli rozličnými výcviky psychoterapeutických směrů. Setkání jsou koncipována jako seminární pásmo v zimním semestru 2019. Každý seminář budou mít v rukou dva zkušení terapeuté, kteří představí sebe a směr, jehož techniky při své práci používají. Projekt vznikl z nadšení studentů a spojením sil se spolkem sdružujícím terapeuty Meetina, z.s. a s Katedrou psychologie FF UK.