Improvisit
18/10_20:00-21:30

Improvisit

Improvizační taneční vystoupení
Budova A

Kampus Hybernská, sklep

Jsme kolektiv pohybově-neverbálních improvizátorů a zajímá nás, kam tělo posouvá svoji pozornost v konstelaci vytvořených situací a vztahů.  Pohybovou improvizaci nepovažujeme za něco, co chceme předvést, jako když si na sebe vezmeme masku nebo roli. Tělo do prostoru vchází oproštěno od jakýchkoliv plánů, očekávání a schématu. Pohyb považujeme za způsob bytí a organického reagování.
Bytí v autentickém pohybu vnímáme současně jako tělově orientovanou psychoterapii, nezatíženou pouze mentálním procesem, ale tvořící prostor také pro fyzicko-emoční rovinu.

Improvisit se schází nejméně jednou za měsíc, v různém počtu a v různých prostorech – veřejných i neveřejných. Kolektiv vznikl z absolventů somatického vzdělávacího programu Vědomé Tělo (www.vedometelo.cz).

O hudební inspiraci se postará skvělý Tomáš Kerle.