Socinema – Fast Food Nation
23/10_18:30-21:00

Socinema – Fast Food Nation

film a diskuze
Studentský dům

Socinema, projekt Spolku studentů sociologie FF UK, je opět tady!

Tento film nabízí divákům trojí optiku na chování velkých společnostní v průmyslu rychlého občerstveni. První optikou je situace ilegálních přistěhovalců, pracujících v masném velkozávodu. Druhá optika se věnuje vysokoškolačce, která pracuje v rychlém občerstvení jako brigádnice a koketuje s aktivismem. Poslední pohled se pak soustředí přímo na správu podniku, kde musí marketingový vedoucí vyřešit problém kontaminovaného masa, jež se dostává do oblíbených hamburgerů.

Fast Food Nation není pouhou kritikou průmyslu rychlého občerstvení, ale také vhledem do rozdělení společnosti, a jak výrazně jím může tato problematika rezonovat.

Následnou přednáškou vás provede Mgr. Petr Lupač, Ph.D.

Akce je v přednáškovém sále ve Studentském domě.

Vstupné zdarma.