Romistické utopie: Konec kočování v Čechách
17/10_19:00-22:00

Romistické utopie: Konec kočování v Čechách

Přednáška / debata
3D

Případová studie násilného usazení olašských Romů v Lounech a Žatci na konci 50. let.

Přednáška vychází z aktuálního výzkumu zaměřeného na podoby, průběh a dopady realizace Zákona o trvalém usazením kočujících osob (č. 58/1974) z roku 1958. Lokální případová studie sleduje osudy dvou rozšířených rodin olašských Romů, které byly na konci padesátých let násilně usazeny ve městech Louny a Žatec. Tento výzkum vychází z kombinace orálně historických metod (rozhovory s pamětníky kočovného života a nedobrovolného usazení) a archivních metod (bádání v Státním archivu Louny, Národním archivu Praha a dalších archivech). Ve svém výzkumu se Hajská na základě sporadicky se vyskytujících záznamů snaží vystopovat migrační trajektorie zkoumané skupiny v desetiletích předcházejících realizaci Zákona č. 58/1974. Věnuje se také okolnostem a průběhu soupisu kočujících a polokočujících osob, ale také následným asimilačním politikám a postupům státních orgánů vůči těmto osobám.