fbpx

Cirkulární dílna HYB4

Jsme veřejná otevřená dílna, ve které můžete zhmotnit své rukodělné projekty. Využít můžete vybavení dílny, rad komunity, která do ní dochází nebo recyklovaný materiál. Je možné se zúčastnit pravidelných řemeslných workshopů. Podporujeme myšlenku znovu-využití materiálu, malovýrobu a osvěty řemesla. Dáváme prostor lektorům realizovat své vlastní kurzy.

● Máte nábytek a chcete si jej opravit svépomocí u nás?
Navštivte dílnu v otevírací době, nebo si domluvte návštěvu e-mailem. V Infocentru Kampusu Hybernská lze zakoupit vstup na jednu hodinu za 150 Kč, jednodenní vstup za 500 Kč, nebo voucher na 5 vstupů v hodnotě 2000 Kč, či voucher na 10 vstupů a jeden workshop v hodnotě 4500 Kč.

● Máte nábytek a chcete si jej opravit svépomocí u nás, ale nevíte jak na to?
Navštivte pravidelný kurs nebo workshop v dílně, kde Vás to naučíme.
(Hledejte v událostech na Facebooku, nebo navštivte GoOut, kde lze vstup na workshop koupit.)

● Máte zajímavou řemeslnou dovednost, se kterou se chcete podělit s ostatními formou kurzu/workshopu?
Napište na mail níže. 👇

Otevírací doba
út–čt 13.00–18.00

Seznam vybavení Cirkulární dílny k nahlédnutí ZDE

Kontakt
Jonáš Vlasák
+420 720 103 539

/CirkularkaHYB4
@dilna.hyb4

Circular Workshop HYB4

We are a public workshop where you can materialize your handmade
projects. You can use our equipment and recycled or waste material, as
well as get advice from the workshop’s community. It is possible to
participate in regular courses. We support the idea of reusing and
upcycling material, small-scale production and craft education. We give
space to lecturers who want to organise their own courses.

Do you have furniture and want to repair it yourself with us?
Visit the workshop during opening hours or arrange your visit via e-mail. In the Kampus Hybernská Infocenter, you can buy a one-hour admission for CZK 150, one-day admission for CZK 500, or a voucher for 5 admissions worth CZK 2,000, or a voucher for 10 admissions and one workshop worth CZK 4.500.


Do you have furniture you would like to repair by yourself in our
workshop, but don’t know how?
Attend a regular course where we will teach you how to do it.
(Follow our Facebook events or visit GoOut where you can buy workshop tickets.)


Do you have an interesting skill that you would like to share with others
in a course?
Let us know about it (e-mail below) 👇


Opening hours
Tue–⁠Thu 1–⁠6 p.m.

To see the Circular workshop’s equipment click HERE

Contact
Jonáš Vlasák
+420 720 103 539

/CirkularkaHYB4
@dilna.hyb4

Aktuálně