Evropský den jazyků: výstavy

V rámci Evropského dne jazyků nemohou chybět výstavy.

 

Akustická instalace Pavla Sterce k příležitosti 100 let od rozluštění chetitštiny Bedřichem Hrozným

Místo konání: Galerie HYB4

Při příležitosti 100. výročí rozluštění chetitského jazyka světově uznávaným českým orientalistou a archeologem Bedřichem Hrozným připravili program Česká centra ve spolupráci s Národním Muzeem – Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur. Projekt se skládá z panelové výstavy, která je doplněná zvukovou instalaci a video esejí Pavla Sterce, českého výtvarného umělce, finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého v letech 2011, 2015.

KULTURNÍ KONSTANTA, JAZYKOVÉ KONTINUUM: JÍST CHLEBA, PÍT VODU (2015) Zvuková instalace vznikla ve spolupráci s Janem Bičovským z Ústavu srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Radkem Skarnitzlem z Fonetického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a jejich studenty. Projekt vynikl za finanční podpory Českých center.

 

Hlasy mrtvých jazyků

Místo konání: Galerie HYB4

Jak vlastně zněly ony mrtvé jazyky, jež k nám promlouvají dnes hlavně skrze překlady – babylónština, stará angličtina, staroegyptiština, starořečtina, nebo dokonce praindoevropština, prajazyk indoevropských jazyků? Nahrávky zvukové rekonstrukce těchto jazyků ku příležitosti Evropského dne jazyků vznikly v Kampusu Hybernská ve studiu Mr. Wombat a podíleli se na nich přední odborníci z FF UK i zahraničních univerzit.

 

Výstava Poznej jazyky světa

Místo konání: Galerie HYB4

Každý jazyk je laboratoř, v níž se utváří komunikační systém, který co nejúspěšněji povede k dorozumění. Představíme vám zajímavosti o jazycích ze všech koutů světa. Víte třeba, jak se přeloží věta Řeč je pramenem nedorozumění z Malého prince od Antoina Saint-Exupéryho do vietnamštiny nebo maďarštiny? Nebo jak zní první článek Listiny základních práv a svobod v různých jazycích? A v jakých filmech hrají důležitou roli jazyky a vystupují v nich lingvisté?

Výstavou Vás provede pracovní list.