Přednášky

Budeme v Kampusu Hybernská představovat přednášky jak z naší alma mater, tak z celé Univerzity Karlovy, samostatně i v rámci cyklů. A budeme je nabízet každému – od dětí po seniory, místním i cizincům, lidem s nejrůznějším zázemím a vzděláním, pokud je spojuje jediné: zvědavost.

Chceme, abyste se nebáli zapojit do diskuze – každý názor je cenný a inspirativní, není hloupých otázek, každý z nás je ve většině oblastí amatér a diletant, a přece nám to nebrání se o sebe zajímat.

Přednášet budou jak naši akademici, tak studenti, ale také mnozí z našich kolegů z ČR i zahraničí, naši absolventi, nejrůznější osobnosti kulturního a společenského života.

Chceme vám ukázat bohatství, které v sobě máme – nejen za Filozofickou fakultu UK, ale za Prahu, za Českou republiku, Evropu a svět, které se všechny v tomto jednom kampusu potkávají.

Projekt FF UK Library of Languages startuje od konce února 2018 a umožní navštěvovat přednášky a kurzy méně známých a exotických jazyků.