SATIRIKONTEST 2018

POZOR, kvůli problémům s e-mailovou adresou prosíme zájemce o soutěž, aby své pamflety odeslali ZNOVU na adresu JAKUB@SAMETOVEPOSVICENI.CZ. Termín odevzdání je prodloužen do 4.11.! Omlouváme se za obtíže.

 

Máte ve svém okolí nezletilé rebely bez příčiny, nebo třídní šašky? Nebo znáte češtináře, který umí v žácích vybudit básnické střevo? Pozvěte je do soutěže o nejlepší satirický veršovaný pamflet pod názvem SATIRIKONTEST!

Ptáte se, proč ve studentech podněcovat ducha rebelie? Cílem soutěže je ukázat studentům, jakou moc má humor a satira ve veřejném prostoru – ventiluje naši nespokojenost, nutí nás k odstupu a sebereflexi. Proto se satiry nebojme a kultivujme ji!

Soutěž pořádá Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra autorské tvorby a pedagogiky DAMU, Sametové posvícení a Český rozhlas Vltava.
Soutěž je určena všem žákům středních škol v České republice.
Cílem soutěže je napsat satirickou črtu ve formě rýmovaného pamfletu v rozsahu 4 až 32 veršů.
Oceněna bude jak formální, tak obsahová a tematická originalita a přesnost.
Termín odevzdání 4.11. 2018 na adresu jakub@sametoveposviceni.cz

O vítězích bude rozhodovat studentská porota KATaP DAMU pod vedením Přemysla Ruta, vítězné pamflety budou vyhlášeny ve vysílání Českého rozhlasu Vltava v týdnu od 12.11. 2018.
Pět nejlepších soutěžních pamfletů oceníme knižními cenami a pět vítězů pozveme do vysílání ČRo Vltava spolu s garantem projektu Přemyslem Rutem. Vítězné pamflety budou zároveň natočeny a odvysílány v rámci speciálního vysílání ČRo Vltava 17.11. 2018.
Účastí v soutěži se autoři pamfletů zavazují k propůjčení autorských práv pro dané vysílání a jeho internetovou prezentaci na dobu neurčitou. Pořadatelé se zároveň nezavazují k natočení pamfletů v případě, že se porota rozhodne o nevybrání pětice, ale menšího počtu výherců.

PAMFLET JAKO DOMÁCÍ ÚKOL
Podle slovníku pamflet znamená hanopis. Zní to hrozně: jako by se tak dal nazvat každý sprostý anonymní dopis, každá nadávka načmáraná na zdi. Jenže tak jednoduché to není. Ať bojovně rozkohoutěný, nebo naopak mrazivě jízlivý, ať v próze, nebo ve verších, ať ve středověku, nebo v době, která si říká postmoderní, pamflet je především sugestivně formulovaný projev zásadního nesouhlasu. Je to přitažlivě, efektně, přesvědčivě vyslovené odmítnutí. Odmítnutí čeho? Sotva bychom přijali pamflet, kterým by moudrý, zkušený otec znemožňoval své školou
povinné děti, pamflet, v němž by se majitel továrny posmíval nezaměstnaným, zámecký pán bezdomovcům, myslitel negramotným. Pamflet nemůže pokřikovat na podřízené, ohrnovat nos nad chudáky a urážet bezmocné. Aby byl hoden svého žánru, své literární tradice, své lepší minulosti, musí mířit nahoru: provokovat autoritu, aby se jako autorita projevila, nebo aby se ozřejmilo, že žádnou autoritou není. Dost možná, že pravou příčinou, proč umění pamfletu upadlo, je současná krize autority. Proč investovat všechen svůj talent a k tomu ještě odvahu, aby náš hlas doletěl až nebi, když nevěříme, že z mraku sjede blesk, a naši nevíru všichni kolem sdílí? Pozemských autorit (nebo aspoň těch, kteří by jimi rádi byli) je však nad každým z nás stále dost. Nemusí mít hned světovládné ambice. Stačí, že svého postavení, věku či celého systému zneužívají k tomu, aby nám v něm vykázaly místo a uhnětly nás podle svých představ. Nadávky a pošklebky na ně neúčinkují. Chceme-li tu tíhu aspoň nadlehčit, bude třeba
kultivovat umění vzpoury. Tedy také umění pamfletu.
Přemysl Rut, předseda poroty

NÁVOD NA STVOŘENÍ PAMFLETU VERŠOVANÉHO
1) Najdi si téma! Co tě štve, pálí, čemu nerozumíš. Jestli ti něco vadí, našel jsi téma, ze kterého pamflet hravě upleteš.
2) Vyjádři téma! Napiš první větu, myšlenku, otázku, výtku, která tě napadne.
3) Napiš text! Napiš píseň nebo krátký příběh, rozepiš se do řádků – to budou tvé verše. Rýmuj konce veršů, překvapíš sám sebe.
4) Vymysli začátek a konec! Máš už skoro hotovo? Vymysli poutavý začátek a trefný konec. Jaká první slova tě přivedou k hlavní myšlence? Nebo tě od ní naoko odvedou? Jakou pointou pamflet uzavřeš? Jak překvapíš čtenáře?
5) ANEBO se na tyhle návody prostě vykašli a piš, jak ti to přijde pod ruku!

PŘÍKLAD Z KNIHY PÍSNĚ ŽÁKŮ DAREBÁKŮ
ZANECHME UČENÍ
O učení nedbejme,
Příjemné je neznat nic,
V mládí se jen starejme,
Radostí kde urvat víc.
O vážné však dbáti věci
Pro staré je akorát;
Mladým lidem sluší přeci
Neustále laškovat.
Kdo jen pořád studuje
Věk mu rychle pádí –
Proto bujně laškuje
Rozpustilé mládí.
Naše jaro utíká,
Zima brzy překvapí.
Život potom zaniká,
Tělo hubí útrapy.
Hruď z nich vadne, krev nám suší,
Ubývají radosti,
Houfem nemocí nás kruší,
Jež se v těle uhostí,
Kdo jen pořád studuje
Věk mu rychle pádí –
Proto bujně laškuje
Rozpustilé mládí.
Žít jak bozi snažme se,
To je rčení výtečné;
Ať nám lásku přinese
Zahálení netečné.
Služme jenom svému přání,
Jak to činí mladíci.
Pojďme hledat krásné paní,
Dost jich chodí ulicí.

 

Událost na FB: https://www.facebook.com/events/533421450436924/

Událost je součástí festivalu 100 roků satiry.

100 ROKŮ SATIRY: Situace je nadmíru výtečná