Přednáška / debata

Migrace v dobách 1. a 2. republiky

26/11 19:00-21:00
Ateliér
Vstupné: Zdarma
Migrace v dobách 1. a 2. republiky

Spolek POLIS vás zve na debatu na téma migrace v dobách 1. a 2. republiky:

Československá Republika byla vytvořena jako multinacionální stát v severní části bývalého území Rakousko-Uherské monarchie. Díky tomuto vývoji vzniklo mnoho problémů s dislokací občanů jednotlivých národnostních států, a tak vznikl migrační tlak na jednotlivce i skupiny na návrat do „své domoviny“. Rovněž existovala početná diaspora jednotlivých národů a její následná repatriace do země jejich původu je rovněž tématem, kterým bychom se tento večer rádi zaobírali. Další velké migrační a humanitární krisi musela čelit již 2. republika po uzavření Mnichovské dohody a okleštění Československa, kdy nové bydliště na razantně zmenšeném území musela hledat přibližně 500 000 lidí, stejně jako tisíce dalších, jež prchali před nacismem.

V debatě vystoupí:
Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D. z Akademie věd
Prof. Vratislav Doubek Ph.D. z Ústavu politologie FF UK
PhDr. a Dagmar Hájková, Ph.D. z Masarykova ústavu