galerie

Filip Švehla, Jan Heres – 370 dní slunečno

16/01 19:00 - 06/02
Galerie Jan Čejka
Vstupné: Zdarma
Filip Švehla, Jan Heres – 370 dní slunečno

Výstava z části dokumentuje více jak roční pobyt ve Valencii, který
společně po ukončení AVU absolvovali.

Zahájení výstavy proběhne 16.1. od 19:00.

O autorech

Filip Švehla (*1991) se v současnosti přesunul k abstraktní malbě, kde
je pro něho důležitá práce s barvou a tvůrčí proces. Jeho díla jsou
náročná na spotřebu materiálů a je v nich patrný nejen experiment a
konstrukce, ale také nahodilost a destrukce. Filip se navíc snaží svým
malbám a nově i objektům propůjčit smyslové vlastnosti, které nejsou
spojené přímo se smyslem zraku. Výsledkem je, že některé z jeho děl
působí např. těžce. V souvislosti s tímto cílem pak souvisí i snaha o
reportáž, kdy pomocí svých děl navozuje atmosféru nějakého prostředí.
Patrné to bylo už v rámci jeho diplomové práce „Scéna pro neexistující
hru“ a podobné je to i v případě této výstavy, která odkazuje na roční
pobyt ve Valencii.

Filip Švehla samostatně vystavoval např. ve studiu Alta – U kafe (2013,
Praha), v Galerii AVU – Mlčení Vaše se stalo mlčením naším (2014, Praha)
nebo ve Ville P51 – Naštěstí jsem měl zvláštní pokoj (2017, Praha, ve
spolupráci s Martinou Novákovou). V rámci kolektivních výstav pak
figuroval na Kunstpreis der Leinemann – Stiftung v Českém centru v
Berlíně (2013), byl i součástí Krajiny 2017 v Nové galerii (2017, Praha)
či Summeracademy Venedig v benátském paláci Zenobio (2018).

Filip Švehla vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (2011 – 2017),
kde v ateliéru malby I zažil jak Jiřího Sopka, tak následujícího Roberta
Šalandu. Absolvoval také stáž v ateliéru Michaela Rittsteina (2014) a v
zahraničí studoval na Hogeschool voor de Kunsten v nizozemském Utrechtu
(2015).

Jan Heres (*1992) je malířem, který dokáže dlouhodobě čerpat ze všedních
situací i ze zážitků z cest. Po devítiměsíčním působení v Indonésii, kde
ztratil zájem o konvenční přístupy, započal experimentování, projevující
se zejména v kombinování technik, prolínání barevných odstínů a
emocionální expresi. Tvoří nejčastěji figurální náměty. Ovšem místo
toho, aby postavy věrně zaznamenával v přesných proporcích, upravuje
jejich formu do zkratek, které trefně vyjadřují probíhající situace,
pocity a mezilidské vztahy. Vše tak činí s (až humorným) nadhledem, jenž
je malíři, jako nezávislému pozorovateli, blízký. V souvislosti se
stylizací pak podobně upravuje i prostředí, do kterého jsou figury
zasazeny. Dokonce se tak někdy dočkají samostatného ztvárnění i
předměty, ať jde např. o palmy, které zpracovával už v několika sériích.
Vždy se přitom snaží o to, aby výsledné dílo charakterizovalo kulturu, o
které pojednává.

Jan Heres byl prozatím součástí zejména kolektivních výstav. Svá díla
představil např. na XII let ateliéru malířství III doc. Michaela
Rittsteina na velvyslanectví České republiky ve Vídni (2012), výstavě
Okolní svět v NTK (2013, Praha) nebo na 12 ESID – pražské vítání jara v
galerii K4 (2013, Praha). Díla měl také na výstavě Prošel jsem kolem
jabloně na Nákladovém nádraží Žižkov (2014, Praha) a Na půl v Galerii
Via Art (2016, Praha, s Adélou Lustigovou).

Jan Heres vystudoval pražskou Akademii výtvarných umění, kde působil ve
škole Michaela Rittsteina (2011 – 2017). Navštívil však i ateliér Jiřího
Sopka (2015 – 2016). V rámci studií rovněž absolvoval zahraniční stáž, v
rámci které studoval malířství na Indonéském institutu umění v
Yogyakartě (2014 – 2015).

Událost na Facebooku