film

Projekce a diskuze: ČESKÁ CESTA aneb proč došlo ke kuponové privatizaci

04/02 18:00-22:30
Vstupné: Zdarma
Projekce a diskuze: ČESKÁ CESTA aneb proč došlo ke kuponové privatizaci

Dokumentární esej Česká cesta popisuje příběh československé ekonomické transformace 90. let, zejména pak proslulé metody kupónové privatizace, která byla jádrem i jakýmsi vývěsním štítem tohoto procesu. Ekonomická transformace se odehrála v období, které zakládalo novou českou a slovenskou státnost, byla tak na jedné straně prezentována jako klíč k přerodu totalitně řízené společnosti ve společnost demokratickou, na straně druhé jí pak veřejnost chápala jako proces nového přerozdělení majetku – od státu k lidem. Film se snaží analyzovat klíčové politické a společenské okolnosti, které vedly k realizaci – z dnešního pohledu – kontroverzního nápadu privatizace kuponovou metodou.

Po filmu bude následovat diskuse s režisérem filmu Martinem Kohoutem, kandidátem do letošních voleb Akademického senátu FAMU.

Rozhovor s režisérem