Přednáška / debata

Ontologický obrat a digitální antropologie

04/04 19:00-21:00
Studentský dům
Vstupné: Zdarma
Ontologický obrat a digitální antropologie

Ontologický obrat, který je dnes spojován se jmény jako B. Latour, F. Descola, Viveiros de Castro či P. Heywood probíhá již delší dobu, a přímo navazuje na francouzský post-strukturalismus. Nový typ ontologie odmítá myslet pomocí pojmů identity a podstaty a nahrazuje ji jiným typem myšlením, a jiným pojetím lidského. Zjednodušeně řečeno jde o odvrat od antropocentrismu k decentralizovanému myšlení aktérských sítí, asambláží, kolektivů či systémů. Pro filosofickou antropologii to znamená, že lidské není určeno svou vnitřní podstatou, nýbrž je chápáno jako rozprostřené (extended), vyjednávané (enacted) a relační. Nejde tedy již o subjekty (individua), nýbrž o události vztahového sebeutváření, v jehož rámci dochází k propojování systémů různého typu: bakterií a strojů, strojů a lidí, zvířat a kamenů. Nejde již o identity, ale o intezity, o styly působení, performativní linie a jejich splétání.
Z této perspektivy nemůže antropologické myšlení a posléze ani etnografický výzkum chápat digitální prostředí jako tvořené komunikujícími lidskými subjekty. Digitální lidé nejsou uchopitelní jako autonomní aktéři, ale jako akční jádra spletená z vláken a proudů, obyvatelé virtuálních oblastí, skládají se z masek, avatárů, stávají se transformanty.