seminář

HYB4 Student: Druhý seminář o gestalterapii

26/11 18:00-20:30
Sál 1B
Vstupné: Zdarma
HYB4 Student: Druhý seminář o gestalterapii

I tento týden se můžete těšit na dva přednášející – Zdeňku a Martina, kteří přijali naše pozvání a přijdou s Vámi posdílet své bohaté zkušenosti s výcvikem a terapeutickou prací v gestaltu.

Martin Klouda absolvoval jednooborovou psychologii na FF UK v Praze a bakalářské studium humanitní vzdělanosti na FHS UK v Praze. Dlouhodobě se věnuje práci s krizí. Přes deset let pracoval na různých pozicích na telefonické lince krizové intervence – Linka bezpečí, mj. i jako její vedoucí. V současné době pracuje jako psychoterapeut – poskytuje individuální i skupinovou psychoterapii. S Martinem přijde sdílet zkušenosti i Zdeňka Voštová, která v poslední době vynikla popularizací téma environmentálního žalu a péče o lidi jím trpící. Vystudovala právnickou fakultu a nyní se věnuje terapii a mediaci.

Kapacita semináře je 20 osob. Registrační formulář bude zvěřejněn na facebookobé události stránky Psychoterapeutické ochutnávky týden před akcí.
Vstupné je pro studenty Katedry psychologie ZDARMA.