literatura

HYB4 Student: Prezentace knihy: Theodor Adorno – Filozofie nové hudby

14/11 19:00-21:00
Sál 1B
Vstupné: Zdarma
HYB4 Student: Prezentace knihy: Theodor Adorno – Filozofie nové hudby

Filozofie nové hudby německého muzikologa, estetika a filozofa Theodora W. Adorna, nejvýznamnějšího představitele tzv. frankfurtské školy, vznikala v letech 1940–1948, v době jeho amerického exilu, tedy ve stejné době jako jeho základní dílo Dialektika osvícenství, a představuje v podstatě podrobně rozvinutý exkurz k této knize, věnovaný tvorbě dvou soudobých skladatelů. Nejprve vznikla práce o modernistickém skladateli Arnoldu Schönbergovi. Po válce bylo Adornovi umožněno text oficiálně vydat v Německu a ten se rozhodl přičlenit k němu druhou studii, a to kapitolu o Igoru Stravinském, proti jehož neoklasicistní tvorbě se podle Adorna Schönberg staví svým pojmem atonality. Vznikla tak kniha, která uvádí do souvislosti kritiku modernity s uměleckými otázkami a vývojem hudby v období druhé světové války, zaměřená na dvě výrazné hudební osobnosti.