literatura

HYB4SAMET 2019: Jakub Deml píše (a my o něm)… cesty, setkání, sny, fakta, fámy před sametem i po něm

12/11 19:00-23:00
Čítárna
Vstupné: Zdarma
HYB4SAMET 2019: Jakub Deml píše (a my o něm)… cesty, setkání, sny, fakta, fámy před sametem i po něm

Před rokem 1989 se čtenáři dostávali ke knihám Jakuba Demla s obtížemi a dobrodružně. „Po sametu“ nadešly nové možnosti i těžkosti. Komponovaný pořad Jakub Deml píše… bude tentokrát rozhovorem mezi hosty různých generací i národů, zároveň spoluautory knihy Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice (2018). Rozhlasová dramaturgyně Alena Blažejovská, bibliofil Petr Ladman, literární historici Xavier Galmiche, Anna Gnot, Petra Loučová, Alexander Wöll či editoři Martin Machovec a Jakub Vaníček promluví o rozmanitých cestách k Demlovi a jeho knihám, o překážkách, faktech i fámách, s nimiž se setkávali. Vzpomenou též Jaroslava Erika Friče a Petra Holmana, kteří pro šíření básníkova díla mnoho vykonali. Ukázky z textů Jakuba Demla i jeho čtenářů přečte Rudolf Kvíz. Ilustracemi a obrazovými dokumenty večer doprovodí Daniela Iwashita. Moderuje Barbora Čiháková.

Pořad připravil tým pro výzkum korespondence Jakuba Demla Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Info: stickova@ucl.cas.cz