přednáška

HYB4SAMET 2019: Přednáška dr. Tomka „Československá lidová armáda v době Sametové revoluce“

13/11 18:30-20:00
Sál 2D
Vstupné: Zdarma
HYB4SAMET 2019: Přednáška dr. Tomka „Československá lidová armáda v době Sametové revoluce“

Také vojáci prožili svoji Sametovou revoluci. Role Československé lidové armády v listopadu 1989 zůstala dosud v podstatě nezpracovaným tématem. Největší pozornost vzbuzovala možnost použití armády k potlačení demokratického hnutí uvnitř státu. Na druhou stranu se v armádě objevily i široké a spontánní projevy podpory listopadovému společenskému pohybu. Byly něčím zcela novým, nečekaným a do té doby v podstatě nepředstavitelným. Kromě politických protestů se začaly projevovat i mnohé neřešené a potlačované problémy, zejména v sociální oblasti. Armáda, dvousettisícová a těžce ozbrojená organizace, považovaná za jednu z hlavních opor režimu, zůstala během společenských změn jako celek pasivní a jakoby mimo hlavní dění i jakoby mimo zájem Občanského fóra. Přesto i armádu čekaly zásadní a předtím nečekané změny. Těmto otázkám bude věnována přednáška Prokopa Tomka, historika Vojenského historického ústavu Praha.