přednáška

HYB4 Student: Úvod do čínské kultury

11/11 18:00 - 09/12
Sál 1B
Vstupné: Zdarma
HYB4 Student: Úvod do čínské kultury

Cyklus deseti přednášek zájemce postupně seznámí se základními pojmy čínského vnímání kosmu, světa myšlení a zvyků, které vycházejí ze starobylých představ a jsou různým způsobem funkční dodnes. Ukáže, jak se projevují jednotlivé proudy myšlení, a to především v hmotné kultuře a zvycích. Stručně se také zaměří na malířství, kaligrafii, umělecká řemesla a lidové umění.

11. 11. Co je Čína? Charakteristika země a společnosti, chronologie vývoje a její zdůvodnění.
18. 11. Čínština, jazyk a písmo
2. 12. Základní pojmy starověkého myšlení. Předfilosofické stádium
9. 12. Počítání času, kalendář a základní svátky
Další témata přednášek budou v únoru a březnu, o jejich témata a termíny budou ohlášeny v průběhu ledna.

Přednášky povede česká sinoložka, překladatelka a historička umění Dr. Zlata Černá. Přednášky budou v přednáškovém sále 1B (budova B, Studentský dům). Vstupné zdarma.