přednáška

HYB4 Student: Physics Café

11/12 17:30-21:00
Sál 1B
Vstupné: Zdarma
HYB4 Student: Physics Café

Studentský spolek EPS Young Minds, sestávající ze studentů fyziky převážně z oboru Experimentální jaderná a částicová fyzika při Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské na Českém vysokém učení technickém v Praze, jež se snaží popularizovat vědu široké veřejnosti, Vás srdečně zve na akci Physics Café, jejímž programem budou prezentace ve stylu Pecha Kucha na téma „Věda ve volném čase vědce“. Smyslem prezentování ve stylu Pecha Kucha je, aby prezentace byly co nejhutnější, aby si dokázaly udržet pozornost posluchačů. Během jednoho večera tak má každý z přednášejících 6 minut a 40 sekund, během nichž může předvést 20 snímků, přičemž každý z nich může komentovat po dobu 20 sekund. Na akci jsou pozvány známé osobnosti z řad akademické a vědecké obce, spojené právě s naší fakultou. Zároveň zde budou prezentovat lidé, kteří se zúčastní naší soutěže o nejlepší prezentaci. Vyhlášení soutěže proběhne na místě a ti nejlepší budou odměněni hodnotnými cenami.