přednáška

HYB4 Student: Úvod do čínské kultury

09/12 18:00-19:30
Sál 1B
Vstupné: Zdarma
HYB4 Student: Úvod do čínské kultury

Cyklus deseti přednášek zájemce postupně seznámí se základními pojmy čínského vnímání kosmu, světa myšlení a zvyků, které vycházejí ze starobylých představ a jsou různým způsobem funkční dodnes. Ukáže, jak se projevují jednotlivé proudy myšlení, a to především v hmotné kultuře a zvycích. Stručně se také zaměří na malířství, kaligrafii, umělecká řemesla a lidové umění.