přednáška

HYB4 Student: Monika Mitášová: Jedinečné a všeobecné aj autonómne a heteronómne v interpretácii architektonického diela

10/12 15:00-16:30
Sál 1B
Vstupné: Zdarma
HYB4 Student: Monika Mitášová: Jedinečné a všeobecné aj autonómne a heteronómne v interpretácii architektonického diela

Prednáška sa sústreďuje na dva kľúčové pojmy umelecko-historickej koncepcie nemeckého historika umenia Maxa Imadhla (1925–1988), ktorý sa pokúsil „spojiť nespojiteľné“: formálne a ikonologické prístupy k výtvarnému dielu. Sleduje ich genézu, významové modifikácie a výkladový potenciál z hľadiska samého autora pojmov ako aj predstaviteľa nemeckej fenomenológie obrazu Bernharda Waldenfelsa, ktorý ich začlenil do svojej filozofickej koncepcie obrazu.