výstava

OPEN THIS SIDE

04/06 19:00 - 27/07
Galerie HYB4
Vstupné: Zdarma
OPEN THIS SIDE
Vernisáž proběhne 4. června od 19:00. Otevírací doba výstavy je od 13:00 do 19:00 každé úterý, středu a čtvrtek.

PETR PÍSAŘÍK│JAKUB ŠVÉDA

Petr Písařík a Jakub Švéda patří mezi přední umělce své generace. Oba se již od 90. let ve své práci věnují tématům, které jsou aktuální právě v současnosti a stávají se trendem nejen ve výtvarném umění (recyklace, ekologie apod.). Zároveň jsou to i tvůrci, kteří pokořují hranice mezi uměním a designem. A to jsou hlavní spojovací rysy, které je předurčují k práci s prostorem. Je nám velkou ctí, že umělci jejich kvalit pomáhají při zrodu nového výstavního patra a věří ideálům, které činí Kampus Hybernská jedinečným živým místem.

Slib: „Jako „společenský živočich“ je člověk podstatně odkázán na spolupráci. Protože zároveň svá jednání plánuje a rozvrhuje do budoucnosti, má pro něho velikou cenu, pokud by se mohl spolehnout na to, co udělají (nebo naopak neudělají) druzí. O významu slibu svědčí například to, že místo slova „slib“ může slibující také „dát své slovo“. Člověk, který slibuje, si tak vytváří závazek, který by jinak neměl.“
̶ Aristotelés

Inspirací pro tuto výstavu byl jeden dávný slib dvou již zmiňovaných umělců, který dodnes nebyl naplněn. Vznikem nového přátelství bylo oživeno přátelství staré a vznikla tak unikátní výstava pro slavnostní otevření galerijního patra v Kampusu Hybernská.

Chceme touto výstavou poděkovat Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Magistrátu hlavního města Prahy za úžasný počin v oblasti neprobádané, novátorské a výrazně prospolečenské. Chceme poděkovat za projekt, který nám umožnil vykonat nečekané věci, který nám umožnil propojovat vědu, umění a veřejnost.

Výstavou OPEN THIS SIDE se také snažíme otevřít dialog o prohloubení takové spolupráce a chceme ukázat další možnosti zapojení umění do projektu Kampus Hybernská. Bez pomoci přátel by se zde mnohé nepodařilo zrealizovat a ani při této instalaci tomu nebylo jinak. Musím proto také poděkovat všem těm, kteří tak učinili a pomohli výstavě vzniknout.

Přátelství je to nejcennější, co jsem zde objevil a myslím, že je to také to nejpodstatnější, co takový projekt může mít.

Musíme si však takové vztahy chránit a hýčkat, protože jsou vzácné, protože jsou křehké stejně jako naše umění, jako naše kultura, jako naše společnost.

Filip Kazda
Kurátor výstavy OPEN THIS SIDE
Vedoucí galerijního provozu HYB4