výstava

Dernisáž výstavy Kontinuita lásky

27/05 18:00-22:00
Galerie HYB4
Vstupné: Zdarma
Dernisáž výstavy Kontinuita lásky

w/ Dj Chrissy Top +.

Přijďte se podívat na práce zahraničních studentů z UMPRUM, z nichž mnohé vznikly během karantény. Počet účastníků akce je mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví omezen na 300, všichni návštěvníci galerie mají za povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest a dodržovat odstupy minimálně 2m. Desinfekční prostředek bude k dispozici. Pití a občerstvení k venkovní konzumaci si bude možné koupit v Kavárně Hlína před Galerií HYB4. Těšíme se, že přijdete.

———————————————————————————————————————EN:

Love Connection: Exhibition closing party

Wednesday 27/5/2020: 18:00–22:00 

w/ DJ Chrissy Top 

Come explore the works of the students of the UMPRUM Visual Arts program – many of which were created during the lockdown. According to the protocol issued by the Ministry of Health, attendance of this event is limited to 300 people. All visitors in the gallery will be required to wear a face mask. Hand sanitizer will be provided. Refreshments (for consumption in the courtyard) are available from the cafe. We look forward to seeing you.

——————————————————————————————————————–

CZ:

Kontinuita lásky: práce zahraničních studentů magisterského programu Visual Arts na UMPRUM

Výstava představuje vybrané práce zahraničních studentů magisterského programu na UMPRUM a snaží se odkrýt skryté motivace vzniku jejich děl, především odhalit, jakou roli hraje v jejich tvorbě láska.

Umění se především dobře hodí k vyjadřování naší lásky k vizuálním jevům, jakými jsou linie a barva. Často ale za jeho vznikem stojí silný citový vztah k abstraktnějším konceptům: motivací tvorby může být i třeba to, že milujeme svobodu či spravedlnost nebo že s oblibou žasneme nebo se poddáváme rozmaru. Výstava se snaží tematizovat tyto různé podoby lásky, a proto se v ní také uplatňuje konceptuální přístup, díky němuž má vzniknout vizuální dialog mezi jednotlivými studenty: prezentovány nebudou jenom práce samotné, ale i série drobných interaktivních uměleckých děl, jež jsou reakcí na otázku: „Co miluješ?“

Kurátor: Conrad Eric Armstrong

Grafický design vytvořil Luigi Gorlero

Motion graphics od Nahuela Gertha

Vstupné zdarma.

——————————————————————————————————————–

EN:

Love Connection: Works from the UMPRUM Visual Arts Master’s program

This exhibition presents the work of students who are pursuing their Master’s degrees at UMPRUM and seeks to explore the underlying motivations for its creation, specifically the role that love plays in that pursuit.

The visual arts, in particular, are well-suited to expressing love of visual phenomena like line and colour. Often, however, the love of more abstract concepts may also motivate the creation of visual art: love for freedom, for justice or for sensibilities like wonder and whimsy may play this role. This exhibition, then, aims to investigate and reflect on the various types of love that are manifest in the work of the exhibited students.

Towards that end, this exhibition employs a conceptual approach that seeks to create a dialogue between the exhibited students which will manifest in a series of call-and-response artworks that reflect on the question “What do you love?”

Curator: Conrad Eric Armstrong

Graphic design by Luigi Gorlero

Motion graphics by Nahuel Gerth

Free entrance.