Diskuze

HYB4 Student: Act*Pride: Miluj mě. Virtuálně.

04/08 20:00-21:30
Sál 1B
Vstupné: Zdarma
HYB4 Student: Act*Pride: Miluj mě. Virtuálně.

For ENG scroll down

CZ
Panelová diskuze o aktuálním trendu v seznamování – online seznamovacích aplikacích. Jaké jsou pozitiva a negativa těchto aplikací? Jaká rizika na nás mohou v online prostředí číhat? Jak přežít ve zdraví seznamování přes mobilní aplikace? Jak je to se závislostí? A co bezpečnost? Odpovědi na tyto a další dotazy zodpoví Michael D. Jettmar /ACT UP Prague, SPI CZ, v projektu SaferChems dělá pravidelně online monitoring aplikací a zkoumá rizikové chování/, Agáta Hrdličková /lektorka primární prevence, studentka Gender Studies/, Jan Kašpárek, který se zabývá bezpečností v online prostředí.

ENG
Love me online
Panel discussion on the current trends in dating – online dating apps. What are the pros and cons of these applications? What risks can lie in wait for us in the online environment? How to survive healthy dating through mobile apps? What about an addiction? And what about security? The answers to these and other questions will be discussed by Michael D. Jettmar (ACT UP Prague, SPI CZ, in the SaferChems project he regularly does online monitoring of applications and examines risk behavior), Agáta Hrdličková (primary prevention lecturer, Gender Studies student) and Jan Kašpárek, who deals with security in the online environment.